Basisschool

Wij krijgen vaak vragen over opvoeding, zorg en onderwijs. Ron heeft de meest voorkomende vragen voor jou geselecteerd.

Veelgestelde vragen

Hoe leer ik mijn kind verstandig omgaan met internet?
Sinds de opmars van de computer hebben ouders er een nieuw ‘opvoedterrein’ bij. Kinderen hebben niet alleen een leven op school, bij vrienden of bij een club, maar ook op het internet. Ze kunnen op internet veel informatie vinden voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. Daarnaast kunnen ze er gamen, vrienden ontmoeten en lekker met elkaar kletsen. Ze doen dit dan ook veelvuldig. Van alle kinderen zit 90% regelmatig op het internet. Omdat internet een afspiegeling is van het gewone leven, kunnen ze er ook lastig gevallen worden, op pornografisch materiaal stuiten of gepest worden. In het echte leven zijn er net als op internet plaatsen waar ze niet moeten komen of personen die ze niet moeten ontmoeten. Over het algemeen kennen kinderen de mogelijkheden van de computer beter dan hun ouders. Ze beschikken echter nog niet over de levenservaring die je als ouder wel hebt. Ze kunnen de gevolgen van hun handelen niet altijd overzien en hebben jou als ouder nodig om veilig te internetten. Als ouder heb je wel enige digitale basiskennis nodig om je kind goed te kunnen begeleiden. Meer informatie hierover is te vinden op www.mijnkindonline.nl. Hier vind je ook informatie over mogelijkheden om je computer te beveiligen.

Hieronder volgen enkele tips:

-Praat met je kind over wat hij/zij allemaal tegenkomt op het internet. Het wordt op deze manier een gewoonte om belevenissen en informatie te delen met elkaar. Dit kan van groot belang zijn als je kind iets meemaakt op het internet waarvan hij/zij geschrokken is.
-Leer je kind hoe hij/zij veilig kan internetten. Zo is het belangrijk dat:
Je kind geen persoonlijke informatie achter laat op het net. Denk hierbij aan naam, adres, geboortedatum, woonplaats, naam van de school, namen van broers en zussen enz.
* Je kind een nickname (nep naam) gebruikt. Bedenk er samen één die geschikt is.
* Je kind nooit mailtjes van onbekenden opent. Dit in verband met het binnen halen van virussen.
* Je kind zich nooit ergens aanmeldt zonder jouw toestemming. Ook niet tijdens een spelletje of voor cadeaus en/of spaarpunten. Als je kind zich aanmeldt bij een site met commerciële doeleinden dan loop je het risico veel spam te ontvangen.

-Maak voor het gebruik van de computer duidelijke afspraken en stel regels op. Leg uit dat die regels bedoeld zijn om kinderen te beschermen. Vertel ook dat ze geen straf krijgen als het per ongeluk toch gebeurt dat ze sites zien die alleen voor volwassenen bedoeld zijn. Als hier een straf voor is dan zullen ze eventueel ‘schokkende beelden’ niet meer met jou bespreken. Vertel dat regels die in het gewone leven gelden ook op het internet gelden. Bijvoorbeeld; geen grof taalgebruik of pestgedrag.
-Kinderen vinden het vaak moeilijk om uit zichzelf maat te houden in computergebruik. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze van alles ondernemen en niet alleen achter de computer zitten. Daarbij kunnen kinderen overgewicht ontwikkelen of last krijgen van RSI als ze te veel computeren. Zorg daarom dat je kind niet te lang achter elkaar achter de computer zit (maximaal 45 minuten) en dat tegenover een uur stil zitten achter de computer een uur beweging staat.
-Blijf in de buurt als je kind vrij gaat surfen op het internet. Zorg dus dat de computer op een plek staat waar je zicht op hebt. Zo heb je de mogelijkheid om na te gaan “waar”en “met wie”je kind omgaat en weet je of je kind zich aan de afspraken en regels houdt. Geef een complimentje als je kind zich aan de regels en afspraken houdt. Pas een logische consequentie toe als je kind zich niet aan de afspraken en regels houdt.
-Vanaf zijn negende jaar kun je je kind langzaam meer ruimte gaan geven op het internet. Het is belangrijk dat kinderen steeds meer vrijheid krijgen waarin ze kunnen laten zien dat ze de verantwoordelijkheid om zelfstandig te internetten aan kunnen. Hieraan voorafgaand is immers al een hele periode van regels en afspraken geweest waarin je kind heeft kunnen leren hoe hij/zij op een goede manier om kan gaan met de computer. Dit betekent niet dat je het helemaal kunt loslaten. Het wordt steeds meer een kwestie van ‘op de hoogte blijven’ van alles dat je kind meemaakt op het web. In gesprek blijven hierover is het allerbelangrijkste.
Welke signalen wijzen erop dat mijn kind wordt gepest?
Pesten komt veel voor onder kinderen in de basisschoolleeftijd. Ongeveer één op de vijf kinderen wordt minstens een keer per week gepest. Pesten kan zich afspelen in het zicht van andere kinderen, maar wordt meestal verborgen gehouden voor volwassenen. Het kan voor kinderen een hele traumatische ervaring zijn en het zelfbeeld en de houding tegenover school aantasten.

Bepaalde signalen kunnen er op wijzen dat je kind gepest wordt:
-Verlegen gedrag naar andere kinderen
-Moeite hebben om zichzelf te uiten
-Negatief zelfbeeld of zichzelf kleineren
-Van streek lijken, angstig of verdrietig zijn
-Weigeren om bijvoorbeeld naar school of een sportclub te gaan
-Achteruitgang van de leerprestaties
-Isolement, zoals niemand hebben om mee te spelen tijdens de pauzes
Wat kan ik doen als mijn kind gepest wordt?
Hieronder volgen enkele tips:
-Negeer pesten nooit en laat het aanpakken van een pestkop niet aan je kind over. Vertel je kind wat je er aan gaat doen. Praat met mensen die de leiding hebben op de plek waar het pesten zich voordoet.
-Als je weet of vermoedt dat je kind wordt gepest, moedig hem/haar dan aan om precies te beschrijven wat er is gebeurd. Probeer er achter te komen of het al eerder is gebeurd en zo ja hoe vaak. Vraag wat je kind daarna deed en dring aan op precieze details. De situatie naspelen kan ook nuttig zijn.
-Blijf rustig. Als je heftig reageert en dreigt de ouders van de pestkop of de school te bellen, kan je kind gaan smeken om niets te zeggen of besluiten in het vervolg zijn/haar mond te houden. Neem niet als vanzelfsprekend aan dat de pestkop overal de schuld van is. Misschien heeft je kind hem of haar geplaagd of uitgedaagd.
-Zet alle feiten op een rijtje en zeg tegen je kind dat het pesten een probleem is en dat jullie samen aan een oplossing gaan werken.
-De meeste kinderen zoeken de oorzaak van het pesten in het karakter van de pestkop. Leg uit dat er verschillende redenen voor pesten kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat de pestkop zelf weinig vrienden heeft.

Stel je vraag aan Ron

Over Ron

Als ontwikkelingspsycholoog en met daarnaast een aantekening sportpsychologie ben ik altijd bewust bezig geweest met de thema's "kinderen met problemen" en "sport en bewegen" binnen de ontwikkelingspsychologische context. Mijn werkervaring omvat semi-residentiele behandelgroepen, jeugd GGZ, Speciaal basisonderwijs, zorgcoordinator VMBO (en LWOO), trainer / adviseur (vanuit Fontys hogeschool) binnen het voorgezet onderwijs met betrekking tot zorgvraagstukken en docentenondersteuning.

Mail Ron >